ST-kurser

Röntgenveckan 2019

ST-kurser under Röntgenveckan 2019

Ett flertal ST-kurser kommer att erbjudas under Röntgenveckan. Alla deltagare registrerar sig först till konferensen via hemsidan. Därefter kommer alla registrerade ST-läkare att få erbjudande om att anmäla sig separat till ST-kurserna.
Tänk på att antalet platser kommer att vara begränsat och föranmälan krävs (först till kvarn principen kommer att gälla).

Om du inte reda anmält dig till röntgenveckan går det bra att anmäla dig till ST-kurser via email; rontgenveckan2019@meetx.se

Anmälan öppnar v. 23

ST01: Kärl- och intervention
Tisdag 17 september 8:15-16:30 + torsdag 19 september 8:15-16:30
Maximalt deltagarantal: 24st
Täcker delmål: C7

Kärl- och interventionskurs

I år har den tidigare populära ultraljudsinterventionskursen utökats och i samarbete mellan ultraljudsföreningen och Seldingersällskapet kan vi nu erbjuda en heltäckande tvådagarskurs för delmål C7. Första dagen ägnas åt ultraljudsintervention inklusive praktiska moment. Andra dagen ägnas åt övrig intervention samt kärl. Närvaro på båda dagarna krävs för intyg.

Kursansvariga: Sara Sehlstedt (tisdagen) och Maria Vinell (torsdagen)

ST03: Muskuloskeletalradiologi
Onsdag 18 september 8:15-16:30
Maximalt deltagarantal: 25st
Ger intyg för delmål C8, C1 och C2 (SOSFS 2015) eller delmål 1, 2, 3, 5 och 9 (SOSFS 2008)

MRT Leder

MR av leder är en stor och viktig del av muskuloskeletal bilddiagnostik som förutsätter goda kunskaper inom ledernas MR-anatomi och patologi. Denna heldagskurs som vänder sig till ST-läkare diskuterar MR av kroppens stora leder inom både övre och nedre extremiten, och alla viktigare tillstånd behandlas. Undervisningen bedrivs i föreläsningsform, med obligatorisk närvaro. Kursen uppfyller del av delmål 1, 2, 3, 5 och 9 enligt SOSFS 2008 samt C1, C2 och C8 enligt SOSFS 2015. Socialstyrelsens intyg lämnas ut efter fullgjord kurs och inlämnad kursvärdering.

Kursansvarig: Björn Lundin